Dự Án Công Viên Nước JAP Đang Xây Dựng
Dự Án Công Viên Nước JAP Đang Xây Dựng September 24,2018

Khu Du Lịch Và Nghĩ Dưỡng Thiền Tâm - Biên Hòa 
CẬP NHẬT DỰ ÁN

Khi chúng tôi tiến hành xây dựng công viên nước mới hoặc mở rộng, chúng tôi sẽ đăng thông tin cập nhật với hình ảnh và video dưới đây!

tr_drone_5_2_2-1024x575tr_drone_5_23_4-1024x575

tr_drone_5_15_1-1024x575tr_drone_5_15_4-1024x575

 

tr_drone_5_2_3-1

tr4_11_3-1024x575tr_drone_4_24_4-1024x575

tr4_11_slides-1024x575tr_drone_4_24_3-1024x575