THIẾT KẾ quy hoach công viên cây xanh

Bạn không chắc chắn liệu kế hoạch xây dựng hoặc mở rộng công viên cây xanh kết hợp vui chơi của bạn có khả thi không? Các dịch vụ lập kế hoạch và đánh giá của chúng tôi sẽ giúp bạn tổ chức các ý tưởng thành một kế hoạch chức năng, phù hợp để trình bày cho các nhà đầu tư, ban quản trị, cơ quan quản lý và nhà cung cấp

Công viên cây xanh

Lập Kế Hoạch Và Đánh Gía

JAP sẽ xem xét và khảo sát địa hình để đảm bảo hoàn toàn phù hợp với môi trường xung quanh hiện có. Và chúng tôi sẽ kiểm tra cơ sở hạ tầng hiện tại và cung cấp đánh giá toàn diện về tất cả các yêu cầu của khách hàng / đối tác.


Phân Tích Dự Án Và Chi Phí

Quy trình của chúng tôi đề cập đến giá trị giải trí, chủ đề, năng lực và ngân sách của toàn bộ dự án của bạn. Chúng tôi sẽ kiểm tra cơ sở hạ tầng hiện tại và cung cấp đánh giá toàn diện về tất cả các yêu cầu của quý khách và khả năng mở rộng trong tương lai, giúp bạn tránh bị chi tiêu quá mức. Chúng tôi sẽ thiết lập chi phí dự án, lịch trình và ngân sách hoạt động thực tế giúp tối đa hóa tiềm năng của dự án của bạn.

Kinh Nghiệm Của JAP

Bất kể phạm vi dự án là gì, JAP là giải pháp của bạn để nhận được thiết kế và kế hoạch thực hiện tạo doanh thu hoàn chỉnh từ khái niệm đến khi hoàn thành. Trong hơn 15 năm qua, phương pháp tiếp cận được thiết kế riêng của chúng tôi, kiến ​​thức ngành và tài nguyên nội bộ đã cho phép chúng tôi hoàn thành các dự án trong một khung thời gian mà không công ty nào khác trong ngành có thể làm được. Các dự án JAP được thiết kế để đáp ứng các ràng buộc và nhu cầu cụ thể về các kỳ vọng về tài sản, ngân sách, thương hiệu và khách hàng của bạn. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để tạo ra một kế hoạch được phát triển theo nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định quan trọng về dự án của bạn. Từ các công viên cây xanh nhỏ đến lớn các công viên cây xanh lớn.