Kinh Nghiệm Là Gia Tài Của Chúng Tôi

Những gì bắt đầu từ 15 năm trước  như là một dự án hợp tác thương mại với các công ty, khu nghỉ dưỡng, trung tâm dưới nước và các cơ sở vui chơi giải trí trên toàn quốc. Trong khi trụ sở của JAP nằm ở Sài Gòn, các dự án của chúng tôi trải rộng trên toàn quốc và Đông Nam Á.

 

Về chúng tôi

Lãnh Đạo Và Đổi Mới Ngành Công Nghiệp Giải Trí

Vào năm những năm đầu của thế kỷ 21, JAP đã cách mạng hóa ngành công nghiệp nước khi chúng tôi giới thiệu giải pháp tích hợp theo chiều dọc để lập kế hoạch, thiết kế, trang bị và xây dựng toàn bộ một dự án công viên nước. Kể từ đó rất nhiều các dự án được triển khai, xây dựng và triển khai một cách nhanh chóng và hoàn chỉnh.

Và chúng tôi tiếp tục đổi mới và phá vỡ nền tảng mới, mang đến những đổi mới hàng đầu trong ngành, công nghệ và an toàn cho tất cả các dòng sản phẩm của chúng tôi trong các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước, hệ thống thiết bị tạo sóng và núi nhân tạo.

Danh sách khách hàng của chúng tôi trải rộng khắp Việt Nam và đang vươn tầm ra Đông Nam Á, tất cả công viên nước lớn nhỏ, hồ tạo sóng, máng trượt, núi nhân tạo và xa hơn thế nữa.

Tìm Hiểu Thêm Về Cách Làm Việc Với JAP

“Chúng tôi là những nhà sáng tạo và nhà thiết kế. Chúng tôi là một nhà sản xuất thực sự. Từ đầu đến cuối, có một cảm giác tự hào và quyền sở hữu trong tất cả công việc chúng tôi làm. ”

Đình Tiến, CEO JAP